Huisregels / Algemene voorwaarden / Privacyverklaring

In onderstaand reglement vind je de belangrijkste huisregels die binnen FIGI gelden. 

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kun je bij de bedrijfsleiding melden.
 • Bij FIGI gaan wij respectvol met elkaar om en het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te plaatsen en/of door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers (seksueel) te intimideren.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Bij het gebruik van een dagkamer vraagt FIGI €250,00 borg of creditcard garantie.
 • FIGI dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, wij schenken daarom geen alcoholhoudende drank aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van bezoekers vragen medewerkers van FIGI je een legitimatiebewijs te tonen.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Deze camera’s ondersteunen de medewerkers in het gebouw bij het handhaven van orde en veiligheid. Indien nodig kunnen video-opnames als ondersteunend materiaal door de autoriteiten worden gebruikt bij calamiteiten, de opsporing van eventuele ordeverstoringen en/of stafbare feiten.
 • FIGI is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van je bezittingen.
 • FIGI is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn haar diensten aan jou te beëindigen wanneer je de huisregels overtreedt, of jij je anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in FIGI wordt verstoord. Je dient dan op eerste verzoek FIGI te verlaten.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor FIGI werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Op alle leveringen van FIGI in Zeist zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Download de UVH rechtstreeks vanaf de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Veiligheid

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand via de dichtstbijzijnde aangegeven vluchtroute.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Het losdraaien of manipuleren van de rookmelders levert een gevaar voor jezelf en anderen op.
 • Housekeeping is gerechtigd om een hotelkamer iedere drie dagen na te lopen.

Het is verboden om

 • In FIGI te roken. Roken is alleen buiten, op de daarvoor aangewezen plekken, toegestaan. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de hotelkamer, zijn wij genoodzaakt € 250,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de hotelkamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van aan je worden doorbelast.
 • Eten van buitenaf te bestellen en te nuttigen binnen FIGI. Hiervoor wordt € 10,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.  
 • Om je een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om (soft)drugs (waaronder lachgaspatronen) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. Wanneer je toch (soft)drugs gebruikt (waaronder o.a. lachgaspatronen) op de kamer zijn wij genoodzaakt een boete op te leggen van € 250,00. Je dient vervolgens op eerste verzoek FIGI te verlaten.
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van FIGI kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er extra hotelgasten aanwezig zijn dient u dit direct te melden bij de receptie van het hotel, bij het aantreffen van extra gasten op de hotelkamer wordt u verzocht het hotel te verlaten.
 • Betaald bezoekers te ontvangen op de hotelkamer.

Algemene Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) 

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Lees hier onze volledige voorwaarden van de UVH.

Algemene Voorwaarden Parkeergarage FIGI

Lees hier onze volledige algemene voorwaarden voor de parkeergarage.

Bezoekersvoorwaarden theater - VSCD

FIGI is lid van de VSCD (de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies). We werken voor theatervoorstellingen volgens het reglement van die vereniging en met de door haar opgestelde bezoekersvoorwaarden. Bekijk de voorwaarden hier. 

Huisregels bioscoop - NVBF

FIGI is lid van de NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters). We werken voor filmvoorstellingen volgens het reglement van die vereniging en met de door haar opgestelde huisregels. Kijk voor meer informatie op denvbf.nl.

Privacyverklaring

FIGI verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van FIGI.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.