Algemene huisregels

VOOR JOUW EN ONZE VEILIGHEID

In onderstaand reglement vind je de belangrijkste huisregels die binnen Hotel Theater Figi gelden. Wij vragen jou deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kan je bij de bedrijfsleiding melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Hotel Theater Figi is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van je bezittingen.
 • Hotel Theater Figi is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn haar diensten aan jou te beëindigen wanneer je de huisregels overtreedt, of jij je anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Hotel Theater Figi wordt verstoord. Je dient dan op eerste verzoek Hotel Theater Figi te verlaten.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Op alle leveringen van Hotel Theater Figi in Zeist zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Download de UVH rechtstreeks vanaf de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Het is verboden om

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Theater Figi kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Om je een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om te roken, (soft)drugs (inclusief lachgaspatronen) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. Wanneer je toch (soft)drugs gebruikt (inclusief lachgaspatronen) op de kamer zijn wij genoodzaakt een boete op te leggen van € 250,00. Je dient vervolgens op eerste verzoek Hotel Theater Figi te verlaten.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Betaald bezoekers te ontvangen op de hotelkamer.

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van de Koninklijke Horeca Nederland

 • De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Lees hier onze volledige voorwaarden van de UVH.

Parkeergarage Figi

 • Lees hier onze volledige algemene voorwaarden voor de parkeergarage.

VSCD - Theater

Figi is lid van de VSCD (de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies). We werken voor theatervoorstellingen volgens het reglement van die vereniging en met de door haar opgestelde bezoekersvoorwaarden. Kijk voor meer informatie op https://www.vscd.nl/vscd/over-de-vscd.

NVBF - Bioscoop

Figi is lid van de NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters). We werken voor filmvoorstellingen volgens het reglement van die vereniging en met de door haar opgestelde huisregels. Kijk voor meer informatie op denvbf.nl.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Hotel Theater Figi. 

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.